Hành khách chiếm màn hình sân bay để chơi game

Facebook xoá bài viết ủng hộ tướng Iran
13 Tháng Một, 2020
Cấm nhậu, karaoke cũng giảm
19 Tháng Một, 2020