công nghệ hủy hoại cuộc sống như thế nào

30 Tháng Ba, 2023

Elon Musk kêu gọi tạm dừng phát triển AI

Elon Musk và một nhóm các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và giám đốc điều hành ngành đang kêu gọi tạm dừng sáu tháng trong […]
6 Tháng Hai, 2018

Công nghệ và những tiêu cực đang hủy hoại chúng ta ra sao ?

Một báo cáo của BBC, cho thấy mặc dù được đầu tư hằng năm cho Giáo dục gần 17,5 tỷ đô la nhưng thành tích học tập […]