Kiểm duyệt nội dung – cuộc chơi mạo hiểm của Facebook

24 Tháng Tám, 2020

Kiểm duyệt nội dung – cuộc chơi mạo hiểm của Facebook

Facebook đứng trước áp lực phải loại bỏ nội dung không phù hợp khỏi nền tảng nhưng cũng phải tạo điều kiện cho tự do ngôn […]