Microsoft

26 Tháng Ba, 2023

Microsoft dự định hạn chế dữ liệu từ các công cụ tìm kiếm AI

Microsoft Corp (MSFT.O) đã đe dọa cắt quyền truy cập vào dữ liệu tìm kiếm trên internet của mình, dữ liệu này được cấp phép cho […]
23 Tháng Ba, 2023

Công nghệ OpenAI giúp Bing của Microsoft tăng cường trong cuộc chiến tìm kiếm với Google

Việc tích hợp công nghệ của OpenAI vào Bing do Microsoft sở hữu đã hướng mọi người đến công cụ tìm kiếm ít được sử dụng […]