One Plus

2 Tháng Ba, 2018

OnePlus 6 rò rỉ hình ảnh cho thấy rằng nó sẽ hoàn toàn nắm lấy ‘the notch’

Có vẻ như Apple ( hoặc thực sự là Essential PH-1 ) đã đặt ra xu hướng khi cả hai công ty giới thiệu thế giới […]