Tìm được giấy tờ nhờ Facebook nhận diện khuôn mặt

Adobe đang giúp đỡ khoảng 60 công ty theo dõi mọi người trên các thiết bị
2 Tháng Tư, 2018
Hashtag ‘chiến tranh thế giới’ rộ trên Twitter
4 Tháng Một, 2020