TikTok đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

29 Tháng Tám, 2020

TikTok đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

ByteDance yêu cầu các kỹ sư chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, khi cần có thể đóng cửa hoạt động kinh doanh của TikTok tại […]