Nokia 6 (2018) đã đưa ra loạt sản phẩm Android One

Hãng Samsung thông báo Galaxy S9 với máy ảnh tiên tiến nhất từ ​​trước đến giờ
26 Tháng Hai, 2018
OnePlus 6 rò rỉ hình ảnh cho thấy rằng nó sẽ hoàn toàn nắm lấy ‘the notch’
2 Tháng Ba, 2018